Cafe View biển

 Americano Americano
0₫
 Americano machiato iced Americano machiato iced
0₫
 Bạc xỉu Bạc xỉu
0₫
 Cà phê cốt dừa Cà phê cốt dừa
0₫
 Cà phê đen Cà phê đen
0₫
 Cà phê sữa Cà phê sữa
0₫
 Cà phê trứng Cà phê trứng
0₫
 Cafe máy (cafe Italia) Cafe máy (cafe Italia)
0₫
 Cappuccino Cappuccino
0₫
 Caramel frappuccino Caramel frappuccino
0₫
 Ép cam Ép cam
35,000₫

Ép cam

35,000₫

 Espresso Espresso
0₫
 Frappuccino Frappuccino
0₫
 Hazenut cafe Hazenut cafe
0₫
 Hủ tiếu hải sản Hủ tiếu hải sản
0₫
 Hủ tiếu mực Hủ tiếu mực
0₫
 Hủ tiếu sườn Hủ tiếu sườn
0₫
 Irish coffee Irish coffee
0₫
 Kem bạc hà Kem bạc hà
0₫
 Kem dâu tây Kem dâu tây
0₫